: H.Əliyev prospekt 115. Bina Sport Plaza/Blok B.
Working Time: 24 Hour Service - 7 Days a Week
Breadcrumb Image
Biolojik gölət
Home Biolojik gölət

Lagun nədir ? Lagun inşası

Lagoon dalğaların yaratdığı sahil yığımının formasıdır. Bu, həm də abalone kimi tanınan coğrafi formasiyadır. Fransız sözüdür. Dəniz suyunun kanallarda, körfəzlərdə, duzlu su göllərində dayaz dispersiyaları kimi müəyyən edilə bilər.

Lagoon, sahil bəndi gölü və ya abalone dalğaların əmələ gətirdiyi sahil akkumulyasiya formalarından biridir. Onun formalaşmasında sahil axınlarının da təsiri var. Dalğaların yığılması nəticəsində əmələ gələn sahil telləri ilə sahillərdəki körfəzlərin və girintilərin ağızlarının bağlanması nəticəsində baş verir.

Günümüzdə isə lagoon gölətlərinin tərəfimizdən yaratmaq mümkündür ki biz TemHopool ailəsi olaraq sizin ərazilərə uyğun göllər inşa edirik.

Azərbaycan 250-yə yaxın göl vardır. Bunların əksəriyyəti çox kiçik göllərdir. Ölkədə ən böyük göl Sarısu gölüdür(65,7 km2). 

Mənşəyinə görə göllər:

1.) Tektonik göllər — Abşeron-Qobustanda və Kiçik Qafqazda yayılmişdır. Böyük və Kiçik Alagöllər, həmçinin Acınohur gölü bu tip göllərdəndir.

2.) Buzlaq mənşəli göllər — Böyük və Kiçik Qafqazın yüksək ərazilərində yaranır. Tufangöl.

3.) Uçqun və sürüşmədən yaranan bənd göllər — Göygöl, Maralgöl, Qanlıgöl və s. aiddir.

4.) Axmaz və ya çay-dərə gölləri — Kür çayı boyunca rast gəlinir. Məsələn: Ağgöl, Sarısu, Mehman, Hacıqabul və s.

5.) Qalıq və ya relikt göllər — Xəzər dənizinin qalıqları olub, şorsuludurlar. Acınohur, Böyükşor, Binəqədi Masazır və s.


Lagun nədir ?

Lagoon dalğaların yaratdığı sahil yığımının formasıdır. Bu, həm də abalone kimi tanınan coğrafi formasiyadır. Fransız sözüdür. Dəniz suyunun kanallarda, körfəzlərdə, duzlu su göllərində dayaz dispersiyaları kimi müəyyən edilə bilər.

İndi yaz
Live Chat
Sualınız var ? elə indi yazın.